VÁŽENÍ PRODEJCI NA 26. ROČNÍKU FESTIVALU FOLKOVÝ KVÍTEK 2017

     Doplňující informace k prodeji, které nejsou obsahem zaslané smlouvy. Důležité upozornění,
     platí přísný zákaz prodeje jakéhokilov piva a tvrdého alkoholu. Exklusivní prodej piva má pivovar Ferdinand.
 
1) Stánek je nutné instalovat tak, aby byl schopen prodeje nejpozději 13. května v 08:00 hodin.
    Instalace je možná nejdříve v pátek 12. května od 14:00 hodin.
    Diváci již tradičně dojíždí na Konpiště v pátek a ubytovávají se v kempu, v blízkosti areálu.
    Ponechávám na Vašem uvážení, spustit prodej již v pátek.
 
2) Pro obsuhu stánku budou k dispozici (bez ohledu na počet obsuhy), 1ks nepřenosné vstupenky na festival.
    Vstupenku Vám předá náš pracovník odpovědný za prodejní stánky - pan Jan Mastník na místě.
 
3) Připojení na el. provedete za asistence pana Mastníka vlastním kabelem, na který musí být revizní doklad.
 
4) Pitnou vodu je možno čerpat do vlastních nádob u pevného objektu veřejných WC, který stojí před areálem.
    Na tento zdroj pitné vody máme řádný rozbor od OHS. Přímé připojení hadicí je vzhledem k množství
    prodejců nemožné.
 
5) Je nutné přísně dodržet dohodnutý rozměr záboru, včetně případného tažného zařízení či sezení.
 
6) V zámecké zahradě a v areálu lze parkovat jen motorová vozidla, která jsou přímo využívána jako prodejní
    stánek. Ostatní vozidla je nutné parkovat na placeném parkovišti pod zámkem Konopiště. Za nedodržení
    tohoto zákazu vám hrozí pokuta od Městské policie Benešov ve výši 5000,- Kč. Nejedná se o dovoz stánku
    a prodejního sortimentu po dubu nutnou k instalaci a vykládce. Dobu nutnou si nelze vykládat jako po dobu
    prodeje.
 
7) Ukončení prodeje je dáno hodinou konce programu festivalu. Letos by měl program končit v neděli 14.5.
    cca v 01:00 hod ráno. Lze však prodávat dále do doby celkového úklidu areálu, tedy do 08:00 hodin ráno.
 
8) Vybavte se odpadkovými pytli. S ohledem na naši budoucí spolupráci od vás očekáváme průběžné udržování 
    pořádku v okolí vašeho stánku (závěsné odpadkové pytle). U vstupu do areálu
    bude umístěn kontejner na odpadky, který jak doufáme využijete a uvítáte.
 
9) Povolení k vjezdu Vám zašlu v okamžiku jeho vystavení Městským úřadem v Benešově. Toto povolení
    je nutné mít viditelně umístěné za předním oknem vozidla. Na povolení napište svůj mobilní telefon a SPZ
    pro případný nutný kontakt. Povolení je jen na vjezd (vykládku) a odjezd (nakládku). Ne na parkování!
 
    Doufám, že i přes veškerá omezení, která se odvíjí od umístění festivalu v zámecké zahradě
    a CHKO, splní Folkový kvítek Vaše očekávání a budete z Konopiště odjíždět spokojeni.
 
    Na spolupráci se těší
    ředitel festivalu Folkový kvítek
    Jiří Hopp  tel: 602 110 251  e-mail: jirka.hopp@email.cz
 
P.S. Úspěšnost festivalu je vždy měřen počtem diváků. Počet diváků se samozřejmě "podepíše" i na Vaší spokojenosti
co do počtu potencionálních zákazníků vašeho stánku. Ač je tento festival hojně navštěvován i přesto vás chci požádat
o možnou propagaci na akcích, které budete svým prodejem zabezpečovat před datem 13. května.
Předem Vám děkuji za pomoc a rád Vám pošlu propagační materiál. Prosím dejte vědět na mou meilovou adresu.