UBYTOVÁNÍ

Návštěvníci - ubytování
- Pro ubytování ve vlastních stanech je možno využít vyhrazený kemp, a to již od pátku
- Kemp bude vybaven mobilními WC a umývárnou
- Pitná voda bude k dispozici v přistavené cisterně
- V kempu platí přísný zákaz rozdělávání ohňů
- Předem děkujeme ubytovaným za úklid kempu před odjezdem z festivalu
 

 

Podmínky kempování:
a)      Ubytovat se lze nejdříve v pátek 11.5. od 12.00 hod
b)      Zákaz rozdělávání ohňů v kempu i mimo něj
c)      Ubytování zdarma
d)      Pořadatel neručí za odložené věci
e)      Ukončení ubytování v neděli 13.5. nejpozději do 10.00 hod
f)       Děkujeme, že po sobě před odjezdem uklidíte
g)      Zákaz stavby stanů mimo vymezené plochy